Nederlands H1 Synoniemen

Nederlands H1 Synoniemen

Question Answer
aanvoerder leider
ravage puinhoop
kolossale enorme
individueel alleen
het experiment de proef
het kenmerk de eigenschap
toedienen geven (medicijn o.i.d.)
aantonen bewijzen
de placebo het nepmedicijn
frequent vaak
de conclusie de slotsom
de methode de werkwijze
het effect het gevolg
passief blijven niets doen
stimuleren versterken
op de markt brengen te koop aanbieden
hoe je het wendt of keert hoe je het ook bekijkt
pracht en praal versiering, iets dat heel erg mooi is
kommer en kwel een en al ellende
gezond en wel helemaal in orde, gezond
de reeks de serie
het conflict de strijd
huidige tegenwoordige
verontwaardigd kwaad
kameraadschappelijk vriendschappelijk
uiteraard natuurlijk
onder de loep nemen heel precies bestuderen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *